Våra grundpelare

Förmågor är viktigare än fakta - grundskolan förtjänar metoder från universitet!

 • Elevinflytande på riktigt

  För oss är eleven en underutnyttjad resurs för lärande i skolan. Genom coachning och utbildning ger vi verktyg till elever att planera och leda veckovisa pluggstugor där samarbete och personligt ansvar är centrala drivkrafter.

 • Kompletterande Kraft

  Våra metoder utgår från SI, Supplemental Instruction eller SamverkansInlärning på svenska, som är ett komplement till ordinarie undervisning vars innehåll bearbetas med fokus på att träna förmågor utifrån ett kollektivt och elevlett lärande.

 • Vetenskaplighet

  Didici började som ett mastersarbete vid Lunds Tekniska Högskola och pilotstudien av SI i grundskolan VT14 har publicerats i den internationella vetenskapliga tidsskriften Supplemental Instruction Journal.

 • Samverkan med Universitet

  En för universitetet utvecklad metod utvecklas för att fungera redan i grundskolan. Möten mellan elever och SI-experter från Lunds Universitet skapar förebilder, sammanhang och framtidstro.

Didicimetrics

Didici är ett initiativ för samhällsnytta i ökad kunskapsutveckling och minskat socialt utanförskap drivet av värde- istället för vinstskapande.

0 Procent arbetslösa ungdomar i Sverige.
0 Sverige plats i lägst kunskapsutveckling i OECD (Pisa 2012)
0 Antalet elevledare i grundskolan
0 Inspirerade elevtimmar i grundskolan
0 Kronor uttaget i vinst

Våra erbjudanden