Elever

Att bli ledare i ett Didiciprogram

Genom att bli ledare i våra Didiciprogram kommer du som elev att växa samtidigt som du hjälper eleverna runt om dig att växa! Som ledare i ett Didiciprogram planerar, genomför och utvärderar du en elevledd lektion i veckan. Det häftigaste är att du inte blir en lärare - du får nämligen inte ge några svar! Istället skapar du en god stämning och hjälper deltagarna (ca 15 elever) att hjälpa varandra med verktyg och metoder som Didici hjälper dig med. Du går en en-dagsutbildning med Didici och coachas både av expert från Didici och lärare på din skola. Vanligtvis är det du och en klasskompis som leder tillsammans i par och det finns idag 11 SI-ledare vid 3 skolor. Det är en god merit för framtiden att kunna skriva ett modernt pedagogiskt ledarskap på sin CV fast den största belöningen är den personliga utvecklingen som du kommer genomgå som ledare.

Nedan ses våra SI-ledare bli diplomerade vid Lunds universitet tillsammans med ledare från universitetet.

Röster från SI-ledare

Vad har jag lärt mig från att vara SI-ledare?
• Lättare att tala framför andra
• Bättre på att samarbeta
• Prioritering
• Time management
• Positiv feedback ger bättre resultat
• Läta sig att lära andra att hitta svaret själv
• Att allas röst ska bli hörd
• Stötta
• Kritisera på ett sätt som inte är taskigt

Vad har det betytt för mig att vara SI-ledare?
• Mycket, man fick chansen att hjälpa andra vilket påverkar en positivt
• Det var nice att ha ansvar och att ha respekt och tillit att faktiskt bli litade på
• Det betydde mycket för oss för det kändes som att vi faktiskt kunde göra skillnad.
• Kanske är det en liten sak nu men som kan utvecklas till att bli någonting större senare

 
Couldn't retrieve tweets! Wrong username?