Skola

Klassrum 1066x600

Språkutveckling, elevinflytande och kamratanda. Låter det som inspirerande skolutveckling?

Läs gärna artikeln ”Ett nytt sätt att lära sig” som gick ut till alla Skånska hushåll under sommaren 2015 här.

Vad gör Didici?

Utan nyanställningar eller investeringar från skolor levereras bättre skolresultat, kunskap och inställning bland grundskolelever. Detta görs genom att coacha elever att hjälpa och utbilda andra elever. Vår pedagogiska modell är en vidareutveckling av SI, Supplemental Instruction eller Samverkansinlärning på svenska, som är en akademisk stödmodell för att minska avhopp och stärka resultat och gemenskap på universitet.

Vad är SI?

SI, Supplemental Instruction eller SamverkansInlärning på svenska, är ett förhållningssätt till lärande som är ett komplement till ordinarie undervisning i vilket ämne som helst där eleven är den centrala resursen för lärandet. Modellen har sedan 70-talet används på universitet världen över och infördes ursprungligen i syfte att minska avhopp från studierna. SI kom till Sverige i början av 90-talet. Modellen går ut på att en elev – en så kallad SI-ledare – får ta en framträdande roll i klassrummet. SI-ledaren har ingen lärarroll och undviker att ge svaret, istället att hjälper SI-ledare gruppen att hjälpa varandra. SI-ledaren är en facilitator som stöttar gruppen med insiktsfulla frågor, effektiva samarbetsövningar och genom att sätta en avslappnad och samarbetsvänlig stämning.

Vad är Didicimodellen?

Didicimodellen är en vidareutveckling av SI anpassad för grundskolan framtagen av Sveriges mest erfarna SI-ledare. Modellen föddes från ett examensarbete på Lunds tekniska högskola som omfattade ett pilotprogram för en sjunde och nionde klass i matematik på Apelgårdsskolan i Rosengård. Här skedde arbetet under devisen ”Kan vi få det att fungera här kan det fungera överallt”.

För oss är det viktigt att upp nå en förändring och social påverkan på systemnivå. För att göra konceptet skalbart utbildar vi lärarlag för att själva bedriva programmet som en utvecklingsverksamhet på skolan. I utbildningen kombinerar vi kompetensen att själva bedriva SI och även konkreta verktyg och processer för Kollegialt Lärande. Därefter är vi med som externa samtalsledare och bollplank samt även som initiala projektledare beroende på programmets och skolans förutsättningar.

Vill du veta mer kontakta Johan Fredriksson på johan@didici.se.