IT-ansvarig

Rollen kommer tidmässigt omfatta 5-10 h / vecka – flexibla arbetstider

Genuin utveckling i Didici

För oss är det viktigt att alla vi kommer i kontakt med ges möjligheter att bli sitt bästa jag. Din resa hos Didici kommer att inledas med en gedigen introduktionsutbildning där du lär känna vilka vi är, hur vi jobbar och vad som är viktigt för oss. Du kommer få professionellt verktyg och processer för utveckling av dig som person, teammedlem och entreprenör.