Om oss

Didici – Vi gör elever till ledare!

Elev-kavaj-h-res-1200x600Sverige har länge varit ett förebildsland i världen på många områden - inte minst inom utbildning. På senare tid har det däremot kommit oroväckande rapporter via t.ex. PISA som indikerar att svenska 15-åringar har sämst kunskapsutveckling av alla länder i OECD. Samtidigt befinner sig ungdomsarbetslösheten på ca 25 % i Sverige. Socialt utanförskap har en tydlig koppling till skolframgång, eller snarare bristen av den. Sannolikheten att hamna i ett utanförskap är 4 gånger så hög för en som hoppar av gymnasiet jämfört med den som fullföljer. För de som inte börjar gymnasiet är sannolikheten 7 gånger så stor. I snitt kostar ett utanförskap samhället 500 000 SEK per person och år, vilket 13 % av varje årskurs hamnar i, dvs. över 10 000 medborgare. Det är sanslöst dyrt för kommun, landsting, rättsväsende osv. Och det värsta är det personliga lidandet hos människorna som inte får hjälp. Kort sagt, det är ett allvarligt hot mot vårt samhälle, och trenden kommer fortsatt peka nedåt om ingenting görs.

Ur denna frustration grundades Didici, som betyder "jag lär mig" på latin, av den sociala entreprenören Johan Fredriksson i ett examensarbete i Technology Management på Lunds Tekniska Högskola våren 2014. Examensarbetet undersökte om en pedagogisk modell för universitetet som gör elever till pedagogiska ledare för sina klasskamrater kunde anpassas, moderniseras och fungera redan på grundskolan. Vi började på en högstadieskola i Rosengård, Apelgårdsskolan, med tesen att metoden ska vara tillgänglig för alla och med inställningen att "kan vi etablera ett fungerande koncept här kan konceptet fungera överallt". Pilotstudien blev publicerad i en internationell vetenskaplig journal (Supplemental Instruction Journal, läs mer om SI längre ned) och visade bland annat:

  • På en skala 1-5, påståendet “SI-mötena har stärkt mitt självförtroende att klara av mina studier" svarade 82% av 9orna 4 eller 5, hos 7:orna var siffran 77%.
  • På påståendet “SI-mötena har fått mig att se ett större värde att lära mig tillsammans med andra” svarade 82% av 9:orna 3-5, hos 7:orna var siffran 92%.
  • 9B deltog och 9A deltog inte och fungerade som kontroll. Från julbetygen (innan vårt program) till sommarbetyget (efter vårt program) hade 9B 0 sänkningar i Ma, och 7 höjningar. 9A hade 2 sänkningar och 6 höjningar. Vi har inte fått siffror för andra årskurser.

En vidare intressant effekt är att på Lunds tekniska högskola är de ekonomiska vinsten 3 kronor för varje krona som investeras i SI-program som en följd av ökade resultat och minskade avhopp. Om Didici kan förebygga utanförskap i samhället och inte bara avhopp från universitetet innebär det kostnadsbesparingar och samhällstillväxt i helt andra dimensioner.

Modellen heter SI, Supplemental Instruction eller Samverkansinlärning, och är ett komplement till ordinarie undervisning där ett extra klassrumstillfälle går ut på att en förebildselev med god insikt i ett ämne (vilket som helst)  och utförde en pilot i en sjunde- och niondeklass på Apelgårdsskolan i matematik. Detta var första gången detta studerades, vilket är stort då SI uppfanns på 70-talet och idag finns i på ett 2000-tal universitet i över 30 länder. Vi märkte snabbt det förväntade, att traditionell SI som den sker på universitetet fungerar inte i grundskolan som lyder helt andra naturlagar. Vi har idag tillsammans med lärarlegitimerade pedagoger anpassat SI till läroplan, till skolinfrastruktur och den annorlunda elevgrupp som finns i grundskolan - detta kan därför inte kallas för SI, utan kallas istället Didicimetoden. Utvecklarna är Sveriges mest erfarna SI-ledare genom tiderna och Didicimetoden har vidareutvecklats med processledningsmetoder i världsklass från bl.a. Art of Hosting och värderingsdrivet ledarskap för att vara bärkraftigt redan i grundskola.

Är du politiker, filantrop, affärsängel, fastighetsägare, rektor, lärare, elev, förälder, journalist eller you name it, lär känna oss och var med och på ett konkret sätt utveckla Sveriges skola på ett vetenskapligt, hållbart och nytänkande sätt.

www.didici.se
www.facebook.com/didici
twitter: didiciconsultin
Grundare och verksamhetsansvarig: johan@didici.se eller 0738-000-428

 
Couldn't retrieve tweets! Wrong username?