FAQ

Vad gör Didici?

Utan nyanställningar eller investeringar från skolor levereras bättre skolresultat, kunskap och inställning bland grundskolelever. Detta görs genom att coacha elever att hjälpa och utbilda andra elever. Vår pedagogiska modell är en vidareutveckling av SI, Supplemental Instruction eller Samverkansinlärning på svenska, som är en akademisk stödmodell för att minska avhopp och stärka resultat och gemenskap på universitet.

Vad är SI?

SI, Supplemental Instruction eller SamverkansInlärning på svenska, är ett förhållningssätt till lärande som är ett komplement till ordinarie undervisning i vilket ämne som helst där eleven är den centrala resursen för lärandet. Modellen har sedan 70-talet används på universitet världen över och infördes ursprungligen i syfte att minska avhopp från studierna. SI kom till Sverige i början av 90-talet. Modellen går ut på att en elev – en så kallad SI-ledare – får ta en framträdande roll i klassrummet. SI-ledaren har ingen lärarroll och undviker att ge svaret, istället att hjälper SI-ledare gruppen att hjälpa varandra. SI-ledaren är en facilitator som stöttar gruppen med insiktsfulla frågor, effektiva samarbetsövningar och genom att sätta en avslappnad och samarbetsvänlig stämning.

Vad är Didicimodellen?

Didicimodellen är en vidareutveckling av SI anpassad för grundskolan framtagen av Sveriges mest erfarna SI-ledare. Modellen föddes från ett examensarbete på Lunds tekniska högskola som omfattade ett pilotprogram för en sjunde och nionde klass i matematik på Apelgårdsskolan i Rosengård. Här skedde arbetet under devisen ”Kan vi få det att fungera här kan det fungera överallt”.

För oss är det viktigt att upp nå en förändring och social påverkan på systemnivå. För att göra konceptet skalbart utbildar vi lärarlag för att själva bedriva programmet som en utvecklingsverksamhet på skolan. I utbildningen kombinerar vi kompetensen att själva bedriva SI och även konkreta verktyg och processer för Kollegialt Lärande. Därefter är vi med som externa samtalsledare och bollplank samt även som initiala projektledare beroende på programmets och skolans förutsättningar.

Får eleverna någon ekonomisk ersättning?

Nej. Istället tror vi på de interna motivationsfaktorer som gör människor engagerade. Det är viktigt att eleven som söker till SI-ledarskapet drivs av inre drivkrafter och inte ekonomiska incitament. Genom att tydliggöra syftet med modellen och skapa rätt stämning från början, väcks ett intresse även för ledarrollen. Eleven får chansen att vara en förebild i klassrummet, träna på sina ledaregenskaper och framförallt, genom att ha roligt, hjälpa andra.

Hur startas och drivs ett Didiciprogram på din skola?

Genom att kontakta oss skapar vi tillsammans en modell som passar just er skola. Först genomförs en utbildning för lärarna. Beroende på önskemål håller vi sedan 0-3 möten för att visa pedagogiken i praktiken. Därefter håller lärarna tre möten. Därefter får eleverna skicka in ansökningar om att få vara ledare. Dessa utses i samarbete med Didici. Efterföljande år leder eleverna fortsatt SI-mötena. I nya klasser driver lärarna SI-mötena från början, varefter eleverna sedan utbildas tillsammans med Didici. Vi finns tillgängliga i såväl coachnings som fortbildningssyfte utefter önskemål från skolan och lärarna.

Var kan man läsa examensarbetet om pilotstudien på Apelgårdsskolan?

Examensarbetet ”Ability > Knowledge” inom ramen för Technology Management vid Lunds tekniska högskola i sin helhet finns här. Examensarbetet skrevs om till en mer kortfattad artikel som publicerades i den internationella vetenskapliga tidskriften Supplemental Instruction Journal: ”Does SI Belong in Lower Secondary School? An Exploratory Pre-study in a Swedish socially challenged area” kan läsas här (från sida 54).

Hur kan jag engagera mig i Didici?

Didici är i en tillväxtfas efter flera framgångar under våren och nu söker vi fler personer som vill arbeta med oss som volontärer och hjälpa oss att möjliggöra en bättre framtid för Sveriges barn och ungdomar.  Vi söker dig som vill arbeta i en uppmärksammad nytänkande organisation. Du har möjlighet att sätta din prägel, vara del av ett ungt och drivet team och få unika erfarenheter och kunskaper. Kontakta Johan på johan@didici.se om du vill veta mer.

Är Didici vinstdrivet?

Nej. I vårt fall är Didici en ideell förening där allt potentiellt överskott går tillbaka till verksamheten. Didici är ett exempel på socialt entreprenörskap som av Centrum för Socialt Entreprenörskap definieras: ”Företagande där själva kärnverksamheten inte bara ger intäkter till ägare och anställda utan också på ett påtagligt och helst mätbart sätt skänker nytta till individer och samhälle; lokalt, regionalt eller globalt”.

Vilka effekter ger Didici?

I listan nedan presenteras konkreta vinster och effekter med Didicimodellen, varav de tre första punkterna berör pilotstudie på Apelgårdsskolan 2014:

  • På en skala 1-5, påståendet “SI-mötena har stärkt mitt självförtroende att klara av mina studier” svarade 82% av 9:orna 4 eller 5, hos 7:orna var siffran 77%.
  • På påståendet “SI-mötena har fått mig att se ett större värde att lära mig tillsammans med andra” svarade 82% av 9:orna 3-5, hos 7:orna var siffran 92%.
  • 9B deltog och 9A deltog inte och fungerade som kontroll. Från julbetygen (innan SI) till sommarbetyget (efter SI) hade 9B 0 sänkningar i Ma och 7 höjningar. 9A hade 6 sänkningar och 2 höjningar. Vi har inte fått siffror för andra årskurser.
  • På Höjaskolan fanns en SI-grupp i åk 8 och en i åk 9 i ämnet matematik. Grupperna bestod av 10 personer i respektive grupp. Resten hade ingen SI och fungerade som kontroll. I åk 8 hade SI-gruppen 20% betygshöjningar och 0% sänkningar, kontra 9% betygshöjningar och 9% betygssänkningar hos icke SI-grupp. I åk 9 hade SI-gruppen 40% betygshöjningar och 0% sänkningar kontra 7% betygshöjningar och 11% sänkningar hos icke SI-grupp. Mätningen är gjord på betyg före jul och före sommar. Icke SI-grupp utgjordes i bägge fall av 44 personer.
  • På Lunds tekniska högskola är return on investment 3:1 som en följd av ökade resultat och minskade avhopp. Om Didici kan förebygga utanförskap i samhället och inte bara avhopp från universitetet innebär det kostnadsbesparingar och samhällstillväxt i större dimensioner.
  • SI-ledarna får en första erfarenhet att skriva i sitt CV – i ett modernt pedagogiskt ledarskap. Något som både i självkänslan och på pappret förebygger utanförskap.
  • När elever får ledarskapet i klassrummet skapas det en empati för ledarrollen i klassrummet som smittar av sig på ordinarie undervisning som läraren håller i.
  • Att låta elever bli förebilder i klassrummet är en effektiv kommunikation om att ”skola är viktigt och coolt” vilket tas emot på ett helt annat sätt när det är ”av elever – för elever”.
  • Utanförskap kostar samhället ungefär en halv miljon kronor per person och år. Om Didici når ut till 100 elever, och vår modell – lågt räknat – förebygger att två personer hamnar i utanförskap ger detta en samhällsvinst på 1 miljon kronor.