Värdegrund

Didicis arbete utgår ifrån tre principer. Tre principer som genomsyrar allt vi gör. Hur vi fattar beslut, hur vi behandlar varandra och hur vi bygger vårt varumärke både internt och externt mot elever, lärare, skolledare, samarbetspartners och andra intressenter.

Inkluderande Inspiration

Bestående förändring sker inifrån. Genom att inkludera eleverna och ge dem ett ägandeskap i undervisningen, låta lärarna själva driva våra program och internt se till att alla i Didici har en sann påverkan vill vi skapa förutsättningar för varaktig inspiration. Från individ till samhällsnivå.

Vetenskaplig Kärlek

Didici föddes ur ett vetenskapligt arbete och vårt vetenskapliga förhållningssätt är alltid närvarande, vi tror att det är bästa vägen till att frigöra eleven som en resurs i lärandet. Vår tro på elevernas potential och förmåga att ta ansvar är gränslös och bottnar i kärlek framför rädsla.

Genuin Utveckling

Vi erbjuder plattformar för genuin utveckling av modernt ledarskap, vi skapar förutsättningar för ökad empati och ger möjlighet till stärkt motivation och självförtroende. Allt för att närma oss en värld där alla kan utvecklas till sina bästa genuina jag. Därför är det också självklart för oss att alla i Didici får vara sig själva och får stöd för att kunna blomstra.